O Kampanii

,,Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!”

jest to kampania społeczna zainicjowana przez Fundację Społeczną PROGRES, przy współudziale instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz potrzebujących. Kampania ma na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji o skutecznych formach pomocy osobom potrzebującym i pokazanie prawdziwego oblicza żebractwa.

Istota problemu tkwi w tym, że wiele osób w żebraniu znalazło prosty sposób na szybkie zarabianie pieniędzy. Osoby proszące o pomoc traktują „żebranie” jako formę „zarabiania”. Co więcej nikt z dających pieniądze na ulicy, nie ma pewności, że pieniądze przekazane w ten sposób zostaną użyte zgodnie z deklarowanym celem.

Działania realizowane w ramach kampanii społecznej adresujemy do osób, które potrzebują pomocy, jak również do tych, którzy tej pomocy chcą udzielić. Pamiętajmy, że dając osobie żebrzącej na ulicy pieniądze nie rozwiązujemy jej problemów. O wiele skuteczniej można jej pomóc za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów.

Organizatorzy:         Patronat medialny:   

Partnerzy: 

Instytucje pomocowe

Organizacje pomocowe działające na terenie miasta Tarnowa

Nazwa organizacji/instytucji Zakres działania/świadczona pomoc Adres siedziby Tel. kontaktowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 • pomoc mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
 • podejmowanie działań zmierzające do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem
Al. M.B. Fatimskiej 9

14 688 20 20
Sekretariat

16 688 25 95
Dział ds. pomocy os. bezdomnym

www.mops.tarnow.pl

Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
ul. Prostopadła 9a 14 631 73 20
www.caritas.diecezja.tarnow.pl
Fundacja „Kromka Chleba”
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • zapewnienie noclegu oraz możliwość skorzystania z łaźni
ul. Bandrowskiego 26 www.kromkachleba.pl
Tarnowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • ochrona i promocja zdrowia
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
ul. Rynek 4/3 14 622 40 43
www.rynek4.org
ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Plac Katedralny 6 14 621 01 91
www.arka.diecezja.tarnow.pl
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
 • stworzenie bezdomnym niezbędnych warunków godziwego życia
 • pomoc w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, a także pomoc w zrozumieniu swych społecznych i rodzinnych obowiązków
 • zapewnienie pomocy socjalnej i prawnej (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie o świadczenia socjalne)
 • zapewnienie niezbędnej pomocy medycznej
 • organizowanie pomocy psychologicznej
 • zapewnienie posługi duszpasterskiej
 • prowadzenie pogadanek i dyskusji
 • mobilizowanie mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie
 • stworzenie mieszkańcom warunków do życia w trzeźwości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu
ul. Prostopadła 9 a 14 622 39 78
Klasztor OO. Bernardynów w Tarnowie
 • prowadzenie Kuchni dla ubogich św. Szymona z Lipnicy
ul. Bernardyńska 13 www.tarnow.bernardyni.pl

 

Do pobrania

 

Formularz kontaktowy

Pomysłodawca kampanii

Fundacja Społeczna PROGRES
ul. Obrońców Lwowa 21
33-100 Tarnów
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteśmy też tutaj..